„Człowiek zdrowy psychicznie to człowiek zdolny do miłości i pracy”

Zygmunt Freud

Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa
Polskie Towarzystwo Psychologiczne